NAJEM POMIESZCZEŃ W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RAWICZU

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 17/121/19 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO  z dnia 9 maja 2019 roku stawki za korzystanie z pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Rawiczu wynoszą:

  1. sala lekcyjna – 12,50 zł./godzina;
  2. sala komputerowa – 38,00 zł./godzina;
  3. aula – 38,00 zł./godzina;
  4. sala audiowizualna – 38,00 zł./godzina;
  5. sala sportowa (duża) – 86,00 zł./godzina;
  6. sala sportowa (mała) – 42,00 zł./godzina.

Dla podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustala się następujące stawki:

  1. stawkę ryczałtową 110,00 zł. miesięcznie za korzystanie z sali sportowej w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku;
  2. stawkę ryczałtową 110,00 zł. miesięcznie za korzystanie z sali sportowej w soboty i niedziele.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

AULA 

aula 2 aula 1

 

 SALA KOMPUTEROWA

sala komputerowa 1 sala komputerowa 2

 

 SALE LEKCYJNE

 sala lekcyjna 3sala lekcyjna 4

 

sala lekcyjna 6 sala lekcyjna 2

 

SALA SPORTOWA

 sala sportowa 1sala sportowa 4

sala sportowa 2