Bezpieczny powrót do szkoły!

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji.

Dnia 1 września uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi i bez objawów infekcji wirusowej, wyposażeni w maseczki bądź przyłbicę, pamiętając o obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z bezpieczeństwem podczas epidemii zostaną umieszczone na stronie szkoły oraz wychowawcy klas przekażą je uczniom.

Łucja Dera
Dyrektor szkoły