Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. Wnioski należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września 2020 r. w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00. Formularze wniosków stypendialnych są do pobrania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, oraz na stronie internetowej http://www.ops.rawicz.pl

 

Jednocześnie MGOPS informuje, że kryterium dochodowe uprawniające do pobierania stypendium szkolnego wynosi 528,00 zł na jednego członka rodziny.