W związku z uruchomieniem konsultacji na terenie szkoły, proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.

 1. PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW  I NAUCZYCIELI  NA TERENIE SZKOŁY
  1. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Czekając na wejście do szkoły albo sali lekcyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji) oraz mają zakryte usta i nos.
  4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust

i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu swojego miejsca przez ucznia.

 1. Każdy uczeń i nauczyciel przychodzący na konsultacje zobowiązany jest dokonać dezynfekcji rąk w holu budynku głównego lub założyć nowe, jednorazowe rękawiczki.
 2. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  2. wychodzi do toalety;
  3. kończy zajęcia i wychodzi z sali lekcyjnej.
 3. Nauczyciele podczas poruszania się po sali lekcyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg zajęć, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 4. Na konsultacje można przynieść własną butelkę z wodą.

Czytaj więcej...

         21 maja obchodzony jest  Dzień  Kadeta. Święto to  ustanowił  Marszałek  Józef  Piłsudski w 1930 roku . Ten dzień, to data  rozpoczęcia  walk  na górze  św. Anny  w czasie  III powstania śląskiego oraz  rocznica śmierci najmłodszego  z   poległych  kadetów,  szesnastoletniego Karola Chodkiewicza.
W  okresie  międzywojennym  w Rawiczu  funkcjonował   III  Korpus   Kadetów, jedna  z  najbardziej  elitarnych   szkół   o   charakterze  wojskowym  w  II  RP.  Jego absolwenci  brali  udział  w  czasie  II  wojny  światowej  w walkach  na wszystkich frontach. Przez  wiele  lat   w  Rawiczu    usiłowano reaktywować szkołę  kadecką.
W  2017  roku,  w  I Liceum   Ogólnokształcącym  w  Rawiczu   utworzono   klasę  o  profilu   mundurowym  zwaną  kadecką – w   nawiązaniu  do  tradycji Korpusu Kadetów. W  obecnym  roku   jedna z tych klas   realizuje  projekt  Ministerstwa  Obrony  Narodowej  dotyczący Wojskowych Certyfikowanych Klas  Mundurowych. Oprócz  przedmiotów  ogólnokształcących  mają   także     przedmioty o   nazwie edukacja wojskowa i służby  mundurowe. Uczniowie klas  kadeckich  uczestniczą w   obchodach   uroczystości  o  charakterze  patriotycznym  na  terenie  powiatu.  Wspomagają  Straż  Pożarną  podczas   ćwiczeń     ratowniczych   i służą  pomocą  w  ramach  działalności  wolontariatu.

Na stronie MEN ukazały się nowe regulacje prawne dotyczące egzaminu maturalnego oraz wytyczne przygotowania do egzaminów. Warto się z nimi zapoznać.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI! SĄ JUŻ ZNANE NOWE, AKTUALNE TERMINY REKRUTACJI. WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE, KLIKAJĄC NA PONIŻSZY LINK:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ!

Czytaj więcej...W pierwszym tygodniu maja od 4.05. do 8.05. tegoroczni maturzyści, w innych warunkach i scenerii niż zawsze, z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa, odebrali świadectwa ukończenia szkoły. W tym roku szkolnym liceum ukończyło 130 abiturientów, w tym 26 z wyróżnieniem. Wszyscy oni zamykają listę absolwentów stulecia I LO w Rawiczu. Uczniowie , którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, mieli 100% frekwencję lub działali w szkole w na różnych płaszczyznach życia szkolnego i lokalnego otrzymali bony upominkowe do księgarni, odznaczenia SKS "Sagitta" oraz inne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców I LO w Rawiczu, za które serdecznie dziękujemy. Tradycją liceum jest przyznawanie medalu LABORES PARIUNT HONORES (trudy przynoszą zaszczyty) uczniom za wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie lub kilku dziedzinach, w tym roku takie odznaczenie, decyzją Rady Pedagogicznej, otrzymali: Aleksander Kubacki, Agata Ziemlińska, Kamil Moliński z klasy 3C oraz Krzysztof Kowalski i Eryk Świergocki z klasy 3K. 

30 kwietnia tragicznie zmarł Filip Bogdanowicz  - uczeń klasy IFP, o profilu językowym. Zapamiętamy Filipa jako zawsze pogodnego, koleżeńskiego  i niezwykle sympatycznego młodego człowieka, aktywnego w wielu działaniach oraz chętnie służącego pomocą innym. Na pewno będzie nam Go brakowało. 

Łucja Dera

Dyrektor szkoły

Uwaga maturzyści! CKE ogłosiła nowy harmonogram egzaminów maturalnych. Możesz się z nim zapozanać, klikając na poniższy link:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_eg_em_2020_aktualizacja.pdf

Świadectwa ukończenia liceum będą wydawane przez wychowawców klas w  holu  głównego budynku  szkoły. Podczas odbioru należy stosować się do zasad ogólnie obowiązujących w przestrzeni publicznej (maseczki, odległość między osobami).  
Na teren szkoły wchodzimy bramą wjazdową na parking szkolny i tu oczekujemy na swoją kolej. O wyznaczonej godzinie wchodzimy do budynku szkoły wejściem od strony boiska i przechodzimy do biblioteki w celu rozliczenia się z bankiem podręczników (szczegóły w module WIADOMOŚCI na e-dzienniku) i wypełnienia karty obiegowej (proszę przyjść ze swoim długopisem i rękawiczkami). Następnie przechodzimy do  holu, gdzie  wychowawca  wyda świadectwo ukończenia liceum, dyplomy i nagrody oraz dokumenty gimnazjalne.  Po otrzymaniu świadectwa wychodzimy  wejściem głównym od strony ulicy. W budynku szkoły może znajdować się tylko jedna osoba odbierająca dokumenty. 
Obiór dokumentów w innym terminie będzie możliwy tylko po wcześniejszym, telefonicznym  umówieniu terminu w sekretariacie szkoły.  

Czytaj więcej...

 

DRODZY NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE I RODZICE!!!

Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, to dzień, który oznacza, że czas pobytu w Liceum zbliża się ku końcowi, że zamyka się kolejny etap w życiu, a lata spędzone w szkole przechodzą do historii.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzisiaj powinna mieć miejsce uroczysta akademia z okazji pożegnania maturzystów, z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Nauczycieli, Uczniów, Rodziców. Niestety nie było nam to dane.

Przyszło nam się żegnać w bardzo trudnym momencie, kiedy cały  świat walczy z pandemią.

Chciałabym chociaż w formie zdalnej skierować do Was i Waszych Rodziców kilka słów.

Drodzy Uczniowie,

w ostatnich dniach mieliście tylko możliwość nauczania zdalnego. Za nauczanie i uczenie w tych trudnych warunkach, za wspólną pracę i współpracę oraz   wzajemne zrozumienie dziękuję Nauczycielom i Wychowawcom, Uczniom i ich Rodzicom.

We wtorek, podczas zebrania Rady Pedagogicznej, zatwierdzono wyniki klasyfikacji. Wszystkim uczniom gratuluję ukończenia szkoły i wspaniałych osiągnięć. 

Świadectwa, dyplomy i nagrody zostaną wydane uczniom  w pierwszym tygodniu maja.

Szczegółowy tryb i terminy odbioru świadectw zostaną podane przez moduł Wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Łucja Dera

Dyrektor

Czytaj więcej...

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krystyny Łybackiej, absolwentki I LO w Rawiczu z roku 1964. Pani Krystyna Łybacka, wywodząca się z Jutrosina, zmarła 20 kwietnia w wieku 74 lat. Po ukończeniu rawickiego liceum kształciła się na UAM w Poznaniu, na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, póżniej zawodowo związana była z Politechniką Poznańską. Od 1991r. uzyskiwała mandat posłanki na Sejm RP kolejnych kadencji. W latach 2001- 2004 pełniła funkcję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W latach 2014-2019 była europosłanką VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Podczas wielu wizyt na ziemiach powiatu rawickiego, często z sentymentem i dumą, wspominała czas spędzony w liceum. Swą szkołę średnią odwiedziła m.in. 5 września 2003r. w charakterze Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a 29 kwietnia 2014r. była gościem honorowym podczas debaty „Europa w naszych oczach” zorganizowanej z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
 
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.  

images

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy 
dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości.

Pomimo trudnej sytuacji i zagrożeń, niech te Święta Wielkanocne

będą dla wszystkich źródłem siły, radości, nadziei i optymizmu na cały rok.

Dyrekcja I LO w Rawiczu


 

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice

W związku z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w tym okresie, informuję, że podstawowym kanałem przekazywania informacji pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami, uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny LIBRUS.

Jeżeli Uczeń lub Rodzic ma problem z dostępem do Librusa, to proszę przekazać informację wychowawcy klasy, który będzie pośrednikiem w przekazaniu dostępu do Librusa.

Jesteśmy w trakcie ustalania dalszych szczegółów dot. organizacji nauczania na odległość, które będzie obowiązywało od 25 marca.

Szczegóły zostaną przekazane Uczniom i Rodzicom w dniu 24 marca 2020r. za pomocą modułu WIADOMOŚCI w e-dziennku.

Łucja Dera

dyrektor 

Podkategorie