Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. Wnioski należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września 2020 r. w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00. Formularze wniosków stypendialnych są do pobrania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, oraz na stronie internetowej http://www.ops.rawicz.pl

W najbliższy czwartek, 3 września 2020r. w sali sportowej szkoły odbędą się zebrania dyrekcji liceum oraz wychowawców z rodzicami uczniów klas I wg podanego harmonogramu:

KLASY IAP, IBP, ICP – 16:00

KLASY IEP, IFP, IKP – 17:30

Zebrania odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Czytaj więcej...

1 września 2020 roku w murach I LO w Rawiczu odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Była to uroczystość inna niż zwykle, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Uczniowie klas I w 3 turach spotkali się z dyrekcją szkoły i wychowawcami w auli liceum. W wyniku naboru przyjęto 155 uczniów do klas o profilach matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym, dziennikarsko-prawnym, matematycznym, językowym oraz mundurowym. Uczniowie pozostałych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami, na których zapoznali się z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID 19, obowiązującymi w szkole od 1 września. Pani Dyrektor Łucja Dera życzyła wszystkim wytrwałości, zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym.

 

Bezpieczny powrót do szkoły!

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji.

Dnia 1 września uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi i bez objawów infekcji wirusowej, wyposażeni w maseczki bądź przyłbicę, pamiętając o obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z bezpieczeństwem podczas epidemii zostaną umieszczone na stronie szkoły oraz wychowawcy klas przekażą je uczniom.

Łucja Dera
Dyrektor szkoły

1 września 2020 r. odbędą się  spotkania wychowawców klas z uczniami, dodatkowo klasy pierwsze będą uczestniczyć w spotkaniu z dyrekcją szkoły.

 

SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM:

KLASY PIERWSZE 

godz. 8.00– KLASY: 1AP, 1BP – AULA (II piętro)
godz. 8.30 – KLASY: 1CP, 1EP – AULA (II piętro)
godz. 9.00 – KLASY: 1FP, 1KP – AULA (II piętro)

 

KLASY II PONADPODSTAWOWE
8.30 – spotkania z wychowawcą

2AP - SALA 15
2BP - SALA 28
2CP - SALA 22
2EP - SALA 6
2FP - SALA 16
2KP - SALA 8

 

KLASY II PONADGIMNAZJALNE
9.30 – spotkania z wychowawcą

2A - SALA 20
2B - SALA 14
2C - SALA 2
2D - SALA 3
2K - SALA 25

 

KLASY III PONADGIMNAZJALNE
10.30 – spotkania z wychowawcą

3A - SALA 5
3B - SALA 11
3C - SALA 4
3D - SALA 21
3K - SALA 9

Drodzy nauczyciele, uczniowie i rodzice!

1 września 2020 r. wracamy do nauczania tradycyjnego.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia procedur tradycyjnego funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii, pamiętając o przestrzeganiu wytycznych MEN, MZ i GIS.

Procedury funkcjonowania szkoły od 1 września 2020r. są w trakcie opracowywania  i będziemy o nich na bieżąco informować nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców.

Łucja Dera
Dyrektor szkoły

 

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

Informacja dla rodziców
Informacja dla uczniów

 

DYSPONUJEMY WOLNYMI MIEJSCAMI:

  • KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA
  • KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
  • KLASA MATEMATYCZNA
  • KLASA JĘZYKOWA

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu przygotowała bon edukacyjny o wartości 15 000 złotych dla 1 absolwenta naszej szkoły. Bon edukacyjny pokrywa całkowity koszt czesnego 3-letnich studiów licencjackich stacjonarnych na dowolnym kierunku w WSHiU. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendium i złożenie wniosku do sekretariatu szkoły do 28 sierpnia 2020r.

Świadectwa maturalne będą wydawane we wtorek, 11 sierpnia, od godz. 12:00, w holu szkoły.

Wejście od strony boiska szkolnego, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Dyrektor I LO w Rawiczu poszukuje nauczycieli biologii, historii i wosu oraz matematyki. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie podania w sekretariacie szkoły. Telefon do sekretariatu szkoły: 65 546 44 82.

Uczniowie klas III proszeni są o zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej do 11 sierpnia 2020r. Książki można dostarczyć codziennie,

do sekretariatu szkoły, w godz.8:00 - 14:30.

Podkategorie