DROGA DYREKCJO, NAUCZYCIELE i PRACOWNICY  I LO W RAWICZU. W  imieniu  Rady Rodziców pragnę podziękować wszystkim za trud, pracę na rzecz szkoły i dzieci, dobre serce oraz zaangażowanie.  Nie był to rok łatwy dla nauczycieli i naszych dzieci, ale zawsze należy myśleć pozytywnie. Ktoś kiedyś napisał,że TAM GDZIE SIĘ WSZYSTKO KOŃCZY, TAK NAPRAWDĘ SIĘ DOPIERO ZACZYNA.

DRODZY RODZICE I CUDOWNA MŁODZIEŻY,  WAM życzę dużo zdrowia, wypoczynku i spełnienia wszystkich marzeń. Miałam zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącej Rady Rodziców, za co WAM bardzo dziękuję. Praca z tak Wyjątkowymi rodzicami, to był dla mnie zaszczyt.  Pozdrawiam.

Barbara Karkosz

Przewodnicząca Rady Rodziców I LO w Rawiczu

DRODZY NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE I RODZICE!!!

Dzisiejszy dzień  w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020 jest ostatnim dniem zajęć w szkole. Zgodnie z ustalonym harmonogramem dzisiaj powinna mieć miejsce uroczysta akademia z okazji zakończenia bieżącego roku szkolnego. Jednak od 12 marca nie prowadzimy zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tradycyjnej formie. Przeszliśmy na system zdalnego nauczania, które okazało się dla wszystkich dużym wyzwaniem. Dlatego bardzo dziękuję Nauczycielom za ich kreatywność, zaangażowanie i profesjonalne podejście do nowego sposobu nauczania, Uczniom za ich otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy i umiejętności oraz Rodzicom za współpracę ze szkołą i nieustanne wspieranie  swoich dzieci oraz motywowanie do pracy.  Drodzy Uczniowie, panująca na całym świecie pandemia spowodowała, że nie mogliście się spotykać w szkole z Waszymi rówieśnikami i nauczycielami, niewątpliwie, było to bardzo trudne doświadczenie. Myślę, że wszyscy nauczyliśmy się czegoś nowego i w przyszłości wyciągniemy z tego doświadczenia życiowego cenne wnioski.

We wtorek, podczas zebrania Rady Pedagogicznej, zatwierdzono wyniki klasyfikacji. Wszystkim uczniom gratuluję promocji do kolejnej klasy.

Życzę wszystkim spokojnego i bezpiecznego wypoczynku letniego i mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się już w murach naszego liceum.

ÓSMOKLASISTO!

OD  PONIEDZIAŁKU, 15 CZERWCA

ROZPOCZYNA  SIĘ

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW.

WYPEŁNIONY WNIOSEK DO  10 LIPCA 2020R.

NALEŻY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LUB DOSTARCZYĆ DO  SZKOŁY,
W GODZ. 12.00-14.00,
ZACHOWUJĄC ZASADY REŻIMU SANITARNEGO.

 

 

 

8 czerwca ruszają egzaminy maturalne. Proszę zapoznać się z podanymi informacjami oraz przeczytać wszystkie informacje przekazane w module WIADOMOŚCi na e-dzienniku.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora.

Uczniowie mają obowiązek wstawić się do szkoły w dniu egzaminu adekwatnie o 8:25 i 13:25. Uczniowie będą wchodzić 3 wejściami (szczegóły podane w wiadomości).

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. W przypadku deszczowo-chłodnej pogody we wskazanych salach czynne będą szatnie (szczegóły podane w wiadomości).

PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

I.    PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY
1.    Na  egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2.    Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas egzaminu) oraz mają zakryte usta i nos.
4.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu swojego miejsca przez ucznia.
5.    Każdy uczeń i nauczyciel przychodzący na egzamin zobowiązany jest dokonać dezynfekcji rąk w holu budynku głównego lub założyć nowe, jednorazowe rękawiczki.
6.    Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej  Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
b) wychodzi do toalety;
c) kończy egzamin i wychodzi z sali.
7.    Nauczyciele podczas poruszania się po powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg zajęć, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
8.    Na egzamin można przynieść własną, małą butelkę z wodą.

II.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1.    Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły.
2.    Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia zachorowania.
3.    Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem każdego z dostępnych środków łączności bezpośrednio do sekretariatu szkoły (65 546 44 82)
4.    Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania odpowiedzialna jest za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby/osób. Pomieszczenie w szkole przygotowane na izolację, to sala nr 12.
5.    Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia.
6.    Dyrektor szkoły po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym powiadamia:
a) Stację sanitarno-epidemiologiczną tel.: 602 534 361;
b) W przypadku nasilonych objawów należy zadzwonić pod numer alarmowy 112;
c) Najbliższy oddział zakaźny:
    Poznań, ul. Szwajcarska 3 – 61 873 93 76
    Wrocław, ul. Koszarowa 5 – 71 395 75 20
d) Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu tel. 61 854 48 00, 609 794 670,
7.    Dyrektor szkoły postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.

Jak dobrze korzystać z Internetu i unikać zagrożeń.

Polecamy materiały szkoleniowe.

Czytaj więcej...

 

Szanowni Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa serię czterech podcastów poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online.

Mamy nadzieję, że rozmowy ekspertów NASK oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które poprowadził znany dziennikarz radiowy Krystian Hanke, będą dla Państwa przydatną dawką wiedzy. Liczymy na to, że staną się przyczynkiem do wielu rozmów i podjęcia działań w Państwa lokalnych środowiskach na rzecz bezpieczeństwa dzieci online.
Zachęcamy do słuchania!

 

W związku z uruchomieniem konsultacji na terenie szkoły, proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.

 1. PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW  I NAUCZYCIELI  NA TERENIE SZKOŁY
  1. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Czekając na wejście do szkoły albo sali lekcyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji) oraz mają zakryte usta i nos.
  4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust

i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu swojego miejsca przez ucznia.

 1. Każdy uczeń i nauczyciel przychodzący na konsultacje zobowiązany jest dokonać dezynfekcji rąk w holu budynku głównego lub założyć nowe, jednorazowe rękawiczki.
 2. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  2. wychodzi do toalety;
  3. kończy zajęcia i wychodzi z sali lekcyjnej.
 3. Nauczyciele podczas poruszania się po sali lekcyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg zajęć, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 4. Na konsultacje można przynieść własną butelkę z wodą.

Czytaj więcej...

         21 maja obchodzony jest  Dzień  Kadeta. Święto to  ustanowił  Marszałek  Józef  Piłsudski w 1930 roku . Ten dzień, to data  rozpoczęcia  walk  na górze  św. Anny  w czasie  III powstania śląskiego oraz  rocznica śmierci najmłodszego  z   poległych  kadetów,  szesnastoletniego Karola Chodkiewicza.
W  okresie  międzywojennym  w Rawiczu  funkcjonował   III  Korpus   Kadetów, jedna  z  najbardziej  elitarnych   szkół   o   charakterze  wojskowym  w  II  RP.  Jego absolwenci  brali  udział  w  czasie  II  wojny  światowej  w walkach  na wszystkich frontach. Przez  wiele  lat   w  Rawiczu    usiłowano reaktywować szkołę  kadecką.
W  2017  roku,  w  I Liceum   Ogólnokształcącym  w  Rawiczu   utworzono   klasę  o  profilu   mundurowym  zwaną  kadecką – w   nawiązaniu  do  tradycji Korpusu Kadetów. W  obecnym  roku   jedna z tych klas   realizuje  projekt  Ministerstwa  Obrony  Narodowej  dotyczący Wojskowych Certyfikowanych Klas  Mundurowych. Oprócz  przedmiotów  ogólnokształcących  mają   także     przedmioty o   nazwie edukacja wojskowa i służby  mundurowe. Uczniowie klas  kadeckich  uczestniczą w   obchodach   uroczystości  o  charakterze  patriotycznym  na  terenie  powiatu.  Wspomagają  Straż  Pożarną  podczas   ćwiczeń     ratowniczych   i służą  pomocą  w  ramach  działalności  wolontariatu.

Na stronie MEN ukazały się nowe regulacje prawne dotyczące egzaminu maturalnego oraz wytyczne przygotowania do egzaminów. Warto się z nimi zapoznać.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI! SĄ JUŻ ZNANE NOWE, AKTUALNE TERMINY REKRUTACJI. WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE, KLIKAJĄC NA PONIŻSZY LINK:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ!

Czytaj więcej...W pierwszym tygodniu maja od 4.05. do 8.05. tegoroczni maturzyści, w innych warunkach i scenerii niż zawsze, z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa, odebrali świadectwa ukończenia szkoły. W tym roku szkolnym liceum ukończyło 130 abiturientów, w tym 26 z wyróżnieniem. Wszyscy oni zamykają listę absolwentów stulecia I LO w Rawiczu. Uczniowie , którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, mieli 100% frekwencję lub działali w szkole w na różnych płaszczyznach życia szkolnego i lokalnego otrzymali bony upominkowe do księgarni, odznaczenia SKS "Sagitta" oraz inne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców I LO w Rawiczu, za które serdecznie dziękujemy. Tradycją liceum jest przyznawanie medalu LABORES PARIUNT HONORES (trudy przynoszą zaszczyty) uczniom za wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie lub kilku dziedzinach, w tym roku takie odznaczenie, decyzją Rady Pedagogicznej, otrzymali: Aleksander Kubacki, Agata Ziemlińska, Kamil Moliński z klasy 3C oraz Krzysztof Kowalski i Eryk Świergocki z klasy 3K. 

30 kwietnia tragicznie zmarł Filip Bogdanowicz  - uczeń klasy IFP, o profilu językowym. Zapamiętamy Filipa jako zawsze pogodnego, koleżeńskiego  i niezwykle sympatycznego młodego człowieka, aktywnego w wielu działaniach oraz chętnie służącego pomocą innym. Na pewno będzie nam Go brakowało. 

Łucja Dera

Dyrektor szkoły

Uwaga maturzyści! CKE ogłosiła nowy harmonogram egzaminów maturalnych. Możesz się z nim zapozanać, klikając na poniższy link:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_eg_em_2020_aktualizacja.pdf

Świadectwa ukończenia liceum będą wydawane przez wychowawców klas w  holu  głównego budynku  szkoły. Podczas odbioru należy stosować się do zasad ogólnie obowiązujących w przestrzeni publicznej (maseczki, odległość między osobami).  
Na teren szkoły wchodzimy bramą wjazdową na parking szkolny i tu oczekujemy na swoją kolej. O wyznaczonej godzinie wchodzimy do budynku szkoły wejściem od strony boiska i przechodzimy do biblioteki w celu rozliczenia się z bankiem podręczników (szczegóły w module WIADOMOŚCI na e-dzienniku) i wypełnienia karty obiegowej (proszę przyjść ze swoim długopisem i rękawiczkami). Następnie przechodzimy do  holu, gdzie  wychowawca  wyda świadectwo ukończenia liceum, dyplomy i nagrody oraz dokumenty gimnazjalne.  Po otrzymaniu świadectwa wychodzimy  wejściem głównym od strony ulicy. W budynku szkoły może znajdować się tylko jedna osoba odbierająca dokumenty. 
Obiór dokumentów w innym terminie będzie możliwy tylko po wcześniejszym, telefonicznym  umówieniu terminu w sekretariacie szkoły.  

Podkategorie