STYPENDYŚCI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RAWICZU

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

1 2002/2003 Aleksandra Niziołek
2 2002/2003 Piotr Szczypek
3 2003/2004 Małgorzata Szczotka
4 2007/2008 Nastazja Lisek
5 2007/2008 Marcin Trupkiewicz
6 2014/2015 Michał Chudy 

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

1 1999/2000 Tomasz Kirstajn
2 2000/2001 Magdalena Fengler
3 2001/2002 Joanna Dubicka
4 2002/2003 Michał Sobkowiak 
5 2003/2004 Magdalena Bolt 
6 2004/2005 Mateusz Psarski
7 2005/2006 Justyna Wójcik
8 2006/2007 Nastazja Lisek
9 2007/2008 Maria Markowska
10 2008/2009 Jacek Żuk
11 2009/2010 Jacek Żuk
12 2010/2011 Kamila Frąckiewicz
13 2011/2012 Dorota Nalborska
14 2012/2013 Paula Kusztelak
15 2013/2014 Judyta Mikołajczak
16 2014/2015 Patrycja Nowak
17 2014/2015 Dawid Głowacz
18 2015/2016 Agata Golina
19 2015/2016 Mateusz Sierpowski
20 2016/2017 Oliwia Maciejak
21 2017/2018 Oliwia Maciejak
22 2018/2019 Mikołaj Zawada
23 2019/2020 Joanna Bela
24 2019/2020 Daria Jankowska

 

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

1 1999/2000 Katarzyna Lorek
2 1999/2000 Krzysztof Wojtkowiak
3 1999/2000 Wioletta Barteczka
4 1999/2000 Joanna Sandecka
5 2000/2001 Katarzyna Lorek
6 2008/2009 Karolina Wojtyczka
7 2009/2010 Ewelina Borowiak
8 2012/2013 Sara Maria Konieczna