ŚWIAT STOI PRZED NAMI OTWOREM

Turystyka była i jest nieodłącznym elementem edukacji licealisty  w całym okresie istnienia naszej szkoły. Początkowo działalność ta skupiała się w Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym, następnie w Kole PTTK przy I LO i Kole Geograficznym w ramach szkolnych kół zainteresowań.

Na stałe w kalendarzu imprez turystycznych gościły wtedy:

 • Młodzieżowe Turnieje Turystyczno-Krajoznawcze
 • Karkonoskie Rajdy Narciarskie
 • Rajdy Piesze „ Powitanie Wiosny”
 • Rajdy „ Szlakiem Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz”
 • Turystyka górska w Sudetach
 • Jesienne Rajdy Jednośladowe
 • Zloty Krajoznawcze drużyn SKKT-PTTK
 • Ekologiczne Rajdy Turystyczne

2004 r. Jutrosin  Powiatowy Zlot Krajoznawczy

POWIATOWY ZLOT KRAJOZNAWCZY
JUTROSIN 2004 R.

2006 r. Sułów Wielki – Powiatowy Zlot Krajoznawczy

POWIATOWY ZLOT KRAJOZNAWCZY
SUŁÓW WIELKI 2006 R.  

W ostatnich latach w związku z reformą oświatową, szkolne koła zainteresowań działają wyłącznie dzięki dodatkowej pracy i dużemu zaangażowaniu nauczycieli w rozwijaniu pasji i zainteresowań uczniów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, od roku szkolnego 2011/12 działa w szkole Koło Krajoznawczo – Turystyczne, a współpraca I LO ze Stowarzyszeniem Wyższej Użyteczności, jakim jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, rozwija się dobrze. Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie bierze udział w różnych formach turystyki proponowanej przez Oddział PTTK w Rawiczu, np.:

 • Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”
 • Wiosenny Rajd Rowerowy
 • Jesienny Rajd Rowerowy
 • Powiatowy Zlot Krajoznawczy – prezentacja turystyczna poszczególnych gmin powiatu rawickiego
 • Konkurs pt. : „Najciekawsza wycieczka rowerowa w okolice Rawicza, czyli dokąd wybrać się rowerem i co warto zobaczyć z siodełka roweru w wolny weekend”
 • Z rowerem na ty
 • Europejskie Dni Ptaków
 • Rajd szlakiem walk Powstańców Wielkopolskich
 • Rowerem po zdrowie
 • Rower piknik
 • Ludzie dla lasu, las dla ludzi

Od wielu lat opiekunem koła jest pan Andrzej Lisek.

2007 r. Jesienny Rajd Rowerowy

JESIENNY RAJD ROWEROWY
2007 R. 

2007 r. rezerwat przyrody Dębno  liczenie ptaków przelotnychREZERWAT PRZYRODY DĘBNO
LICZENIE PTAKÓW PRZELOTNYCH
2007 R.
2019 r. Sarnowa  Rajd rowerowy połączony z sadzeniem lasu

RAJD ROWEROWY POŁĄCZONY Z SADZENIEM LASU
SARNOWA 2019 R. 

ZIELONE I BIAŁE  SZKOŁY

Zajęcia edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze w ramach „Zielonych Szkół” rozpoczęły się w latach 90-tych XX w. a  pierwsze kroki w tej dziedzinie nasza szkoła stawiała w przeuroczym zakątku Sudetów – Karkonoszach. Pierwsza kadra dydaktyczno-wychowawcza to nauczyciele: Maria Kaczmarek, Danuta Kazaniecka, Grażyna Borzych, Danuta Maruwka i Andrzej Lisek, a bazą lokalową dla zajęć warsztatowych i wykładów były zabytkowe pomieszczenia pięknych sudeckich schronisk – Strzechy Akademickiej  i Samotni.  W roku szkolnym 2006/07 i 2007/08 miejscem przeprowadzenia zajęć w ramach „Zielonej Szkoły” był Mierzyn Ustronie.

2004 r. W drodze do Strzechy Akademickiej

W DRODZE DO STRZECHY AKADEMICKIEJ
2004 R.

Treści ujęte w programie dydaktyczno-wychowawczym „Zielonych Szkół” umożliwiają uczniom realizację programu nauczania  z różnych przedmiotów w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Od roku szkolnego 2009/2010 prowadzone są pod opieką pana Tomasza Maruwki zajęcia terenowew ramach tzw. „Białych Szkół”. Podczas tych wyjazdów w Góry Izerskie i Karkonosze młodzież może doskonalić umiejętności w zakresie narciarstwa zjazdowego i biegowego. Od roku szkolnego 2011/212 młodzieżą podczas „Białych szkół” opiekuje się również wicedyrektor J. Niemczynowski.

narty 2011 2008

BIAŁA SZKOŁA
STYCZEŃ 2008 R.

Obóz zimowy Mistrzostwa Rawicza w Narciarstwie Alpejskim 11 03 2018 2

MISTRZOSTWA RAWICZA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
HALA SZRENICKA, MARZEC 2018 R.

Obóz zimowy 27 02 2019

BIAŁA SZKOŁA
2019 R.

 Podsumowując, można powiedzieć, że zajęcia na „Zielonej Szkole” i „Białej szkole” wzmacniają  i rozwijają takie cechy, jak: ciekawość, otwartość, chęć eksperymentowania, humor, gotowość do podejmowania nowych zadań i wyzwań.

Na podstawie otrzymanej wiedzy, uczniowie ukierunkowują aktywność poznawczą z wielu przedmiotów szkolnych a zdobyte doświadczenia staną się dla niektórych siłą w lepszym poznaniu siebie oraz otaczającego nas środowiska.    

Zatem organizacja różnego rodzaju rajdów i wycieczek stanowi od zawsze część edukacji, jaką młodzież pobiera w I LO w Rawiczu. Zróżnicowane formy wyjazdów cieszą się dużym zainteresowaniem, dzięki nim uczniowie mają możliwość poznania  różnych zakątków w kraju  i za granicą, a przy okazji uczą się i rozwijają różne umiejętności.

 

Opracował:
Andrzej Lisek
Nauczyciel geografii