DYREKTOR TOMASZ MASLAK
Tomasz Maślak

Dyrektor  Państwowego Gimnazjum w Rawiczu w latach 1935-1954
(fot.arch. Pana Macieja Formanowicza)

ZAPRASZAMY DO WSPOMNIEŃ! 

Urodził się 18 września 1893 roku w Uniejowie w powiecie tureckim. Po ukończeniu gimnazjum, przez dwa lata, pełnił obowiązki nauczyciela domowego u właściciela majątku ziemskiego w powiecie sieradzkim.
W roku 1915 rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechnicznym Politechniki Warszawskiej oraz równolegle na Uniwersytecie Warszawskim (językoznawstwo słowiańskie i literatura polska).
W roku 1918 przyjął posadę nauczyciela w prywatnym gimnazjum w Radzyniu Podlaskim, w latach 1921 - 1929 był nauczycielem w Państwowym Gimnazjum w Białej Podlaskiej, a w latach1929 -1933 w Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1933 roku objął stanowisko dyrektora Państwowego Gimnazjum w Gniewie.
Od 1935 roku do wybuchu II wojny światowej był dyrektorem Państwowego Liceum i Gimnazjum w Rawiczu.
W sierpniu 1944 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu w Tarnowie.
10 kwietnia 1945 roku powrócił na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.
Z dniem 1 września 1954 roku przeszedł na emeryturę.
Zmarł 28 kwietnia 1972 roku, spoczywa na rawickim cmentarzu.

 

ZE WSPOMNIEŃ O PROFESORZE TOMASZU MAŚLAKU
Eugenia Dukowska, absolwentka z 1947 roku:
Cyt:
Pan Profesor Tomasz Maślak był doskonałym pedagogiem i dyrektorem rawickiego Gimnazjum i Liceum.
Pamiętam Go jako surowego dyrektora i świetnego organizatora pracy szkoły.
Przede wszystkim jednak pamiętam Śp. dyrektora Tomasza Maślaka jako znakomitego polonistę.
Szczególnie zostały mi w pamięci lekcje poświęcone poezji Mickiewicza, Słowackiego i Kasprowicza. Sam czytał na lekcjach obszerne fragmenty tej poezji. A potrafił wydobyć z niej całą siłę i żar. Umiał zafascynować nas jej pięknem i zauroczeniem.
Najbardziej utkwiła mi w pamięci lekcja, na której recytował poezje Jana Kasprowicza. Cisza była jak makiem zasiał, w pewnej chwili głos MU się załamał i z oczu spłynęły łzy. Byliśmy poruszeni do głębi.

Źródło: archiwum szkoły, Księga Pamięci