O TYCH CO NAS REPREZENTUJĄ - SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Ważnym elementem wychowania młodego człowieka jest przygotowanie go do aktywnego życia w społeczeństwie. W I Liceum Ogólnokształcącym istotnym jest kształtowanie wśród uczniów postaw obywatelskich,  rozwijania umiejętności włączania się do pracy na rzecz szkoły i brania odpowiedzialności za jej funkcjonowanie. W największym stopniu cele te realizowane są w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego, czyli jednego z organów szkoły, który tworzą wszyscy uczniowie na czele z wybraną, w demokratycznych wyborach, Radą SU. Samorząd Uczniowski nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją. Młodzież wychodzi z inicjatywą różnych przedsięwzięć, które następnie, we współpracy z dyrekcją szkoły, nauczycielami i Radą Rodziców, realizuje. Dzięki takiej aktywności młodzi ludzie mogą wykazać się drzemiącą w nich kreatywnością, uczą się odpowiedzialności i współpracy w grupie, realizują własne zainteresowania, zdobywają nowe doświadczenia. Działalność Samorządu Szkolnego bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek szkoły, która postrzegana jest nie tylko jako miejsce edukacji, ale również miejsce, w którym młody człowiek kształtuje swój charakter w sposób najlepszy z możliwych.

wybory su 2013 02 18

WYBORY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
LUTY 2013 R.

Samorząd  Uczniowski realizuje  zadania wynikające ze Statutu szkoły i planu wychowawczo- profilaktycznego oraz wprowadza w życie szkolne własne pomysły,  mające na celu rozwijanie zainteresowań i organizację czasu po zajęciach dydaktycznych.   Przez kilka lat najważniejszą inicjatywą SU była  cykliczna impreza - Noc Pasji i Talentów.

 NOC PASJI 2014 03 14

NOC PASJI I TALENTÓW
MARZEC 2014 R.

2015 LUTY NOC PASJI 2

NOC PASJI I TALENTÓW
LUTY 2015 R.

2015 LUTY NOC PASji 9

NOC PASJI I TALENTÓW
LUTY 2015 R.

noc pasji i talentow 2017 03 20

NOC PASJI I TALENTÓW
MARZEC 2016 R.

Obraz7

NOC PASJI I TALENTÓW
MARZEC 2016 R.

 SU od wielu lat jest współorganizatorem  (wspólnie z SKS Sagitta oraz nauczycielami wychowania fizycznego) turniejów sportowych. Corocznie organizowane są: Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora I LO w Rawiczu oraz Turniej Siatkówki o Puchar Katedry WF.

Turniej o puchar Dyrektora 2018FINAŁ TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR DYREKTORA I LO
KWIECIEŃ 2018 R.

Dla wszystkich uczniów  SU systematycznie organizuje tzw. dni tematyczne wynikające z harmonogramu kalendarza szkoły: Szkolny Dzień Chłopca, Mikołajki, Dzień Kobiet, przerwy taneczne, przerwy z „Muzyką na żywo”, Dzień Dresa, Powitanie wiosny, Szkolne Święto Sportu.

M0DA MARZEC 2013

POKAZ MODY Z OKAZJI POWITANIA WIOSNY
MARZEC 2013 R.

su dzien kobiet 2015

DZIEŃ KOBIET
MARZEC 2015 R.

2015 MARZEC DZIEN KOBIET 1

DZIEŃ KOBIET
MARZEC 2015 R.

2015 POWITANIE WIOSNY

POWITANIE WIOSNY
MARZEC 2015 R.

BELGIJKA MARZEC 2017

TANIEC "BELGIJKA"  W WYKONANIU LICEALISTÓW
MARZEC 2017 R.

szkolne swieto sportu 2017 06 01

SZKOLNE ŚWIĘTO SPORTU
CZERWIEC 2017 R.

szkolne swieto sportu 2017 06 01 2

SZKOLNE ŚWIĘTO SPORTU
CZERWIEC 2017 R.

szkolne swieto sportu 2017 06 01 3

ZDROWA ŻYWNOŚĆ PODCZAS SZKOLNEGO ŚWIĘTO SPORTU
CZERWIEC 2017 R.

Samorząd Uczniowski propaguje działania charytatywne takie jak: zbiórka rzeczy  dla dzieci z Domu Dziecka w Wąsoszu,  karmy dla zwierząt ze schroniska, wspieranie WOŚP, coroczna akcja Góra Grosza, Caritas Polska. Dwukrotnie brał udział w akcji Szlachetna Paczka. Zachęca również  do zdrowego stylu życia podczas Szkolnego Dnia Sportu czy też działań proekologicznych poprzez zainicjowanie akcji zbierania makulatury.

akcja szlachetna paczka 2018 03 05

UDZIAŁ W AKCJI "SZLACHETNA PACZKA"
2017 R.

Samorząd Uczniowski działa również na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy. W ostatnich latach  przeprowadził zbiórkę  pieniędzy na rzecz niepełnosprawnych, dla chorej uczennicy oraz darów dla bezdomnych z noclegowni.

Przedstawiciele SU poszerzają swoją wiedzę z zakresu edukacji globalnej poprzez uczestnictwo w szkoleniach zorganizowanych przez UNESCO. Zdobytą wiedzą  dzielą się następnie z uczniami. Dzięki takim działaniom uczniowie promują m.in. prawa człowieka, demokrację, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.

SU bierze również udział w działaniach promujących Liceum, uczestniczy w Targach Edukacyjnych, współorganizuje Drzwi Otwarte Szkoły, prezentuje ofertę edukacyjną gimnazjalistom i uczniom szkół podstawowych.

targi marzec 2016POKAZ TAŃCA NA TARGACH EDUKACYJNYCH
MARZEC 2016 R.
2017 04 06 wybieram lokalnie promocja deptak

PROMOCJA SZKOŁY NA RAWICKIM DEPTAKU
KWIECIEŃ 2017 R.

Uczniowie działają również w Młodzieżowej Radzie Gminy.

W roku jubileuszowym Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego  jest Martyna Jóska. W latach wcześniejszych funkcję tę pełnili: Aleksander Kubacki, Oliwia Maciejak, Bartosz Gil, Natalia Bogdańska, Joanna Basa, Aleksandra Klimkowska, Joanna Wojnar, Magdalena Rychel, Jagoda Kubiak.

Działania SU są wspierane przez opiekuna, w roku 2020 funkcję tę pełni Pani Marzanna Niedźwiadek. W poprzednich latach opiekę nad młodzieżą pełnili następujący nauczyciele:  Kinga Popiel,  Dariusz Flasza, Anna Dubicka, Tomasz Murawka.

Dzięki pracy w Samorządzie Uczniowskim młodzież uczy się współpracy, wprowadza w życie swoje plany na samorządność szkoły, realizuje swoje pomysły, uczy się negocjacji i dyplomacji, rozwija umiejętności korelacji z różnymi organami szkoły oraz społecznością lokalną.

Opracowała:
Łucja Dera
Dyrektor