GRONO PEDAGOGICZNE -  DOBRY NAUCZYCIEL UCZY, NAJLEPSZY INSPIRUJE

100-letnią historię Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu tworzą również sylwetki uczących tu nauczycieli.

Nauczyciel to osoba wyjątkowa,  która poprzez swoje postępowanie daje innym przykład i stanowi wzór do naśladowania. To osobowość, która winna towarzyszyć uczniowi zarówno w szkole, jak również w codziennej rzeczywistości, w sytuacjach, kiedy jednostka potrzebuje wsparcia i pomocy. Nauczyciel zawsze był i będzie nieodłącznie związany z uczniem i jego sukcesami bądź porażkami.

Być  nauczycielem I LO w Rawiczu, to także bycie spadkobiercą  ideałów i wartości wyznawanych od stu lat przez uczących w liceum nauczycieli, pedagogów i wychowawców.

Podobnie jak 100 lat temu gdy powstawało nasze Licem, również dzisiaj praca  nauczyciela stawia wysokie wymagania. Ogromna odpowiedzialność za ucznia, za jego rozwój i dobro, a w konsekwencji za jego dojrzałość czyni z zawodu nauczyciela misję, służbę drugiemu człowiekowi.

W obecnym trudnym dla oświaty okresie, odpowiedzialność za podjęte powołanie wymaga ogromnego poświęcenia i zaangażowania, osobistej odpowiedzialności, umiejętności skoncentrowania się na tym, co najważniejsze jak również wiedzy i kompetencji.

Współczesny nauczyciel podążając za zmianami jakie dokonują się w oświacie musi znaleźć siłę i motywację do pokonywania przeszkód i trudności, stara się pokonać coraz to nowe wymagania. Dzisiejszy nauczyciel, dzięki Internetowi, nowoczesnym środkom i pomocom dydaktycznym, stał się dla ucznia przewodnikiem po świecie wiedzy.

Obecna szkoła potrzebuje nauczyciela-przewodnika, opiekuna oraz organizatora życia i działania zbiorowego uczniów. Musi to być człowiek umiejący współpracować ze swoimi wychowankami  i ich rodzicami w atmosferze wzajemnej życzliwości, a zarazem taki, który jest wyposażony w umiejętności kierowania nimi.                                                                                    

Tacy są nauczyciele, tworzący kadrę w I LO w Rawiczu,  ambitni i zaangażowani w swoją pracę, otwarci na problemy uczniów, chętnie niosący pomoc drugiemu człowiekowi, życzliwie traktujących ucznia, wzmacniających jego przekonanie, że potrafi, że da sobie radę, że jest zdolny do poszukiwania własnych rozwiązań i  realizować podejmowane zadania.

Wielu pedagogów liceum za swoją ponadprzeciętną pracę  zostało wyróżnionych odznaczeniami i nagrodami: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Zasługi, Nagrodami Ministra, Kuratora, Zarządu Powiatu i Dyrektora Szkoły.

Szczegółowa ich praca przedstawiona jest w dalszej części publikacji.

2020 GRONO PEDAGOGICZNE

GRONO PEDAGOGICZNE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RAWICZU
SIERPIEŃ 2020 R.