WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I SZKOŁAMI WYŻSZYMI

Dbając o wszechstronny rozwój uczniów ILO w Rawiczu, jak to było wspomniane wcześniej, młodzież ma możliwość uczestniczyć  w licznych projektach i działaniach mających wpływ na podniesienie poziomu ich kształcenia i wychowania. W  znacznym stopniu jest to możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli i współpracy szkoły z różnymi instytucjami i uczelniami wyższymi.

W roku 2016 dyrektor szkoły, pani Łucja Dera podpisała umowę partnerską z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach współpracy z uczelnią młodzież klas humanistycznych uczestniczy w wykładach i ćwiczeniach poświęconych m.in. dziennikarstwu.

Wraz z powołaniem klasy mundurowej ILO w Rawiczu rozpoczęło współpracę z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu (obecna nazwa uczelni – Akademia Wojsk Lądowych).

 Podpisanie umowy o współpracyz AWL we Wrocławiu

PODPISANIE UMOWY OWSPÓŁŁPRACY Z AWL WE WROCŁAWIU
MARZEC 2017 R.

 KLASY MUNDUROWE NA ZAJĘCIACH NA AWL WE WROCŁAWIU

KLASY MUNDUROWE NA ZAJĘCIACH NA AWL WE WROCŁAWIU
LISTOPAD 2018 R.

Ponadto młodzież i nauczyciele biorą udział w zajęciach   organizowanych dla uczniów szkół średnich przez inne uczelnie z Poznania i Wrocławia. Ścisła współpraca łączy szkołę z Poradnią Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu w zakresie pomocy uczniom z różnego rodzaju problemami natury edukacyjnej i psychologicznej. Rozwijaniu wśród uczniów zainteresowań kulturą wysoką i szeroko pojętą humanistyką sprzyja współpraca ILO z Domem Kultury w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej i Miejską Biblioteka Publiczną w Rawiczu. I LO w Rawiczu współpracuje również z innymi placówkami oświatowymi a także z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Rawiczu.

zajęccia na wyzszych uczelniach

ZAJĘCIA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W POZNANIU
POZNAŃ 2019 R.

Młodzież, pod kierunkiem nauczycieli, włączała  się lub włącza cyklicznie do realizacji przedsięwzięć przygotowywanych również przez takie instytucje, jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Zakład Karny, Powiatowa Komenda Policji, LOP, PCK, Stacja Sanitarna-Epidemiologiczna, Centrum Edukacji Ekologicznej Kompleksu Promocyjnego “Lasy Doliny Baryczy” w Nadleśnictwie Żmigród, Fundacja im. Lesława Pagi (Szkolna Internetowa Gra Giełdowa), Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Stacja Uzdatniania Wody w Rawiczu, Polska Akcja Humanitarna.

Współpraca z instytucjami i szkołami wyższymi umożliwia młodzieży z I LO aktywnie uczestniczyć nie tylko w życiu szkoły, ale i środowiska lokalnego.