100

Uroczyste Zebranie Rady Pedagogicznej
upamiętniające profesorów, pracowników  i uczniów
Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu

14 października 2020 r.

 

Porządek  zebrania:

 1. Msza św.
 2. Wprowadzenie sztandarów
 3. Wystąpienie Dyrektora
 4. Wręczenie nagród Dyrektora
 5. Wręczenie stypendiów Dyrektora
 6. Prezentacja dorobku – 1 część
 7. Wręczenie nagród laureatom konkursu o „Historii Seminarium Nauczycielskiego i  Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu”
 8. Prezentacja dorobku – 2 część
 9. Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną I LO w Rawiczu upamiętniającej profesorów, pracowników i uczniów Szkoły
 10. Prezentacja dorobku – 3 część
 11. Złożenie wiązanek kwiatów pod pamiątkowymi tablicami
 12. Życzenia Samorządu Uczniowskiego
 13. Prezentacja dorobku artystycznego Koniugacji - teledysk
 14. Poczęstunek

 

14 października w auli I LO w Rawiczu odbyły się wyjątkowe uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 100-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu oraz Dnia Edukacji Narodowej. Stanowiły one podsumowanie szeregu inicjatyw i działań tego niezwykłego jubileuszu. Towarzyszyły im 2 poczty sztandarowe, aktualny I LO w Rawiczu oraz historyczny – Państwowego Gimnazjum w Rawiczu, wypożyczony z Muzeum Ziemi Rawickiej. Uroczystości odbyły się  w warunkach reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ. 

O godzinie 9.30 wszyscy zebrani wzięli udział we mszy świętej w Kościele pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP, którą poprowadził ksiądz dr Łukasz Kędzierski, absolwent I LO w Rawiczu. W kazaniu skierowanym do obecnych przedstawił ważną rolę szkoły, nauczycieli i dyrektorów nią zarządzających na przestrzeni wieku jej funkcjonowania. Odwołał się także do własnych doświadczeń z okresu nauki w liceum, przywołując nazwiska niektórych nauczycieli, którzy byli jego mentorami.

Uczniowie, nauczyciele i absolwenci szkoły włączyli się w przebieg mszy św. służąc do mszy, niosąc  Dary Ołtarza, czytając Lekcję i śpiewając Psalmy. Ponadto  mszę uświetnił zespół muzyczny  składający się także z absolwentów, nauczycieli  i uczniów I LO.

Następnie zebrani udali się do auli szkoły, w której odbyło się uroczyste zebranie  Rady Pedagogicznej. Zainaugurowało je przemówienie Dyrektor szkoły Pani Łucji Dery, która podsumowała działania mające na celu upamiętnienie setnej rocznicy powstania szkoły, podkreśliła również ważną rolę dyrektora, nauczyciela, ucznia i rodzica. Następnie Pani Łucja Dera wręczyła nagrody Dyrektora i stypendia. W imieniu Rady Rodziców głos zabrał pan Maciej Świerzewski – przewodniczący Rady Rodziców, także absolwent rawickiego liceum. W swym wystąpieniu wspomniał czasy młodości szkolnej oraz zaznaczył, jak ważna jest rola nauczyciela w życiu młodego człowieka. Nie zabrakło też pięknych życzeń od Samorządu Uczniowskiego, które złożyła Martyna Jóska – przewodnicząca SU.

Ze względu na reżim sanitarny w obchodach udziału nie wzięli licznie zaproszeni goście, w tym Starosta Rawicki i Wielkopolski Kurator Oświaty, jednak w ich imieniu listy gratulacyjne odczytała wicedyrektor szkoły Pani Elżbieta Jagodzińska. Podczas uroczystości wręczono również nagrody  i dyplomy laureatom konkursu o „Historii Seminarium Nauczycielskiego i I LO w Rawiczu”. Następnie zwycięzcy konkursu złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkowymi tablicami.

By przybliżyć zebranym stuletni dorobek szkoły, zarówno kadry pedagogicznej, jak i absolwentów liceum, uczniowie klasy 3D o profilu dziennikarsko-prawnym, Jakub Sławiński oraz Krzysztof Słocki przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną zawierającą najważniejsze wydarzenia z historii I LO. Niestety panujące ograniczenia uniemożliwiły także planowany występ na żywo zespołu „Koniugacja”, dlatego zebrani obejrzeli teledyski grupy.

Na zakończenie obchodów jubileuszu nastąpiło podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną upamiętniającej profesorów, pracowników i uczniów szkoły.

Cytat:

„Z okazji Jubileuszu 100-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu członkowie Rady Pedagogicznej oddają hołd Profesorom i Absolwentom Państwowego Liceum i  Gimnazjum w Rawiczu, którzy zginęli w okresie wojny i okupacji,  oraz nauczycielom, uczniom i pracownikom,  którzy swoją pracą, nauką  i zaangażowaniem tworzyli historię szkoły.”

Przed udaniem się na poczęstunek, zebrani mieli jeszcze możliwość zapoznać się z przygotowaną wystawą, która dotyczyła szeroko rozumianej historii szkoły oraz wręczono im przygotowane publikacje z okazji jubileuszu.

Uroczystość w szkole prowadził Tomasz Maruwka – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej:
Łucja Dera

 

Protokołowała:
Marta Maćkowiak

 12345678910KOSCIOL 11213141516KOSCIOL 218KOSCIOL 319KOSCIOL 42122rp szkola 1rp szkola 2rp szkola 3rp szkola 4rp szkola 5rp 1rp 2rp 3rp 5rp 6rp 7rp 8rp 9rp 10rp 11rp 12rp 13rp 14rp 15rp 16rp 17rp 4prezentacja 1prezentacja 2prezentacja 3prezentacja 4prezentacja 5prezentacja 6rp2 1rp2 2rp2 3rp2 4rp3 1rp3 2rp3 3rp3 4rp3 5rp3 6rp3 7rp3 8rp3 9rp3 10rp3 11rp3 12rp3 13rp3 14rp3 15rp3 16rp3 17wystawa 1wystawa 2wystawa 3wystawa 4wystawa 5wystawa 6wystawa 7wystawa 8wystawa 9wystawa 10wystawa 11wystawa 34KONIUGACJA 1KONIUGACJA 2KONIUGACJA 3KONIUGACJA 4KONIUGACJA 5KONIUGACJA 6KONIUGACJA 7KONIUGACJA 8KONIUGACJA 9wystawa 12wystawa 13wystawa 14wystawa 15wystawa 16wystawa 17wystawa 18wystawa 19wystawa 20wystawa 21wystawa 22wystawa 23wystawa 24wystawa 25wystawa 26wystawa 27wystawa 28wystawa 29wystawa 30wystawa 31wystawa 32wystawa 33wystawa 36wystawa 37wystawa 38wystawa 39wystawa 40wystawa 41wystawa 42wystawa 43wystawa 44wystawa 45wystawa 46wystawa 47wystawa 48wystawa 49