DYREKTOR SZKOŁY

  • mgr Łucja Dera

WICEDYREKTOR

  • mgr Jacek Niemczynowski

WICEDYREKTOR

  • mgr Elżbieta Jagodzińska